ID bài viết : 00250703 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Thông báo "Connection status cannot be confirmed" (Không thể xác nhận trạng thái kết nối) hiển thị và firmware không thể cập nhật trên Đầu phát Blu-ray

  -Product

  Nếu Tivi hiển thị thông báo này và bạn không thể cập nhật firmware Đầu phát Blu-ray Disc, có thể có sự cố với kết nối mạng. Hãy làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố và kiểm tra xem kết nối mạng và các cài đặt có đúng hay không.

  QUAN TRỌNG:

  • Kết nối cáp mạng trực tiếp với giắc cắm LAN(100) trên cả Đầu phát Blu-ray Disc và nguồn Internet có thể khắc phục sự cố này. Nếu có thể, bạn nên sử dụng một kết nối cáp mạng. Nếu không, hãy tiếp tục với các bước khắc phục sự cố dưới đây cho đến khi sự cố được khắc phục.
  • Không phải tất cả Đầu phát Blu-ray Disc đều có khả năng kết nối mạng không dây. Để biết mẫu máy của bạn có khả năng thiết lập không dây hay không, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật hoặc tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm.
  1. Nếu kết nối qua cáp mạng, hãy kiểm tra cáp mạng để đảm bảo cáp mạng được kết nối an toàn với giắc cắm LAN(100) trên Đầu phát Blu-ray Disc và với nguồn Internet.
  2. Đến menu Network Settings (Cài đặt mạng) để xác nhận Đầu phát Blu-ray Disc có địa chỉ IP riêng.

   LƯU Ý:

   • ISP của bạn có thể đang gặp phải tình trạng lưu lượng Internet lớn. Trong trường hợp này, hiệu suất có thể được cải thiện bằng cách thay đổi tùy chọn Primary DNS Server (Máy chủ DNS chính) thành 8.8.8.8 hoặc 8.8.8.4 theo cách thủ công trong menu Network Settings (Cài đặt mạng).
   • Nếu bạn sử dụng máy chủ proxy, hãy nhập địa chỉ IP của máy chủ proxy trong trường ngõ vào Proxy Server (Máy chủ proxy) thay vì tên máy chủ proxy.
  3. Trong menu Network Settings (Cài đặt mạng), dưới Network Connection Status (Trạng thái kết nối mạng), kiểm tra để đảm bảo Physical Connection (Kết nối vật lý) hoặc Wireless Connection (Kết nối mạng không dây) và Internet Status (Trạng thái Internet) đều được gắn nhãn là OK.

   LƯU Ý: Tham khảo các bước khắc phục sự cố có sẵn dưới đây nếu trạng thái của một trong hai thiết bị không xuất hiện là OK.

  4. Trong menu Settings (Cài đặt) hoặc menu Setup (Thiết lập), chọn Network Update (Cập nhật mạng) để tiến hành cập nhật firmware.

  Nếu các bước ở trên không khắc phục được sự cố, hãy thử các bước khắc phục sụ cố bổ sung dưới đây:

  1. Tiến hành khôi phục cài đặt gốc.
  2. Kiểm tra tốc độ Internet và đảm bảo tốc độ tải xuống là trên 2 Mbps.
  3. Đến tùy chọn Network Settings (Cài đặt mạng) và chọn Internet Settings (Cài đặt Internet).
  4. Tìm Add New Address (Thêm địa chỉ mới) hoặc New Connection Registration (Đăng ký kết nối mới).
  5. Sử dụng các cài đặt Open DNS (DNS mở) thay vì Google DNS:
   • Primary DNS (DNS chính): 208.67.222.222
   • Secondary DNS (DNS thứ cấp): 208.67.220.220
  6. Sau khi thiết lập mạng, tắt thiết bị và rút phích cắm của thiết bị khỏi ổ điện trong ít nhất 1 phút.
  7. Bật thiết bị và truy cập video Internet.