ID bài viết : 00095625 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Một số ứng dụng Internet video bị mất hoặc xuất hiện thông báo lỗi “Service has not started in this region” (Chưa có dịch vụ ở khu vực này)

  Các ứng dụng Internet video có thể biến mất khỏi menu và có thể xuất hiện thông báo lỗi Service has not started in this region (Chưa có dịch vụ ở khu vực này) khi thiết bị Internet video phát hiện lỗi Giao thức Internet (IP). Lỗi này cho biết rằng thiết bị đang được sử dụng ở quốc gia hoặc khu vực không hỗ trợ Internet video cho thiết bị đó hoặc địa chỉ IP đang dùng không chính xác.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  LƯU Ý: Từng bước sau đây trình bày một giải pháp khả thi cho sự cố này.

  1. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt bản cập nhật phần mềm hệ thống mới nhất. Hãy tiến hành cập nhật phần mềm nếu chưa.
  2. Vì chức năng Internet video khả dụng theo từng khu vực cụ thể, hãy đảm bảo thiết bị đang được sử dụng ở đúng quốc gia.
  3. Đảm bảo rằng thiết bị đã được thiết lập đúng để truy cập nội dung Internet video.

  Nếu vẫn xuất hiện thông báo lỗi sau khi đã thực hiện các bước trên, hãy liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để xác minh IP đang được dùng và để được hỗ trợ thêm.

  Nếu đột ngột bị mất một số dịch vụ Internet video nhất định hoặc xuất hiện các dịch vụ Internet video khác, hãy xác nhận xem các dịch vụ trên màn hình Tivi có giống với các dịch vụ do Sony cung cấp ở quốc gia mà sản phẩm đang được sử dụng hay không.

  LƯU Ý: Để biết đúng các dịch vụ chính xác do Sony cung cấp, vui lòng xác nhận trên trang thông tin sản phẩm chính thức của Sony hoặc kiểm tra với thiết bị thực tế.

  • Trong trường hợp các dịch vụ trên màn hình Tivi giống với các dịch vụ Sony cung cấp ở quốc gia sản phẩm đang được sử dụng thì đây không phải là lỗi.
  • Trong trường hợp các dịch vụ trên màn hình Tivi khác với các dịch vụ Sony cung cấp ở quốc gia sản phẩm đang được sử dụng, đợi sau một tiếng và thử truy cập các kênh Internet Video lần nữa. Đợi vài phút để Tivi kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu mới và truy cập các dịch vụ thích hợp.
  • Nếu tình trạng trên vẫn tiếp tục xảy ra sau một tiếng đồng hồ hoặc hơn, vui lòng làm theo các bước sau đây.