ID bài viết : 00138871 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Cách kết nối đầu phát Blu-ray Disc hoặc Đầu phát đa phương tiện trong mạng bằng LAN tích hợp với mạng không dây.

  QUAN TRỌNG:

  • Không phải tất cả đầu phát Blu-ray Disc hoặc hệ thống rạp hát tại nhà đều được sản xuất với mạng LAN tích hợp. Để biết đầu phát Blu-ray Disc hoặc hệ thống rạp hát tại nhà của bạn có mạng LAN tích hợp hay không, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.
  • Trước khi làm theo các bước trong giải pháp này, hãy đảm bảo rằng bộ định tuyến không dây đã được kết nối và được cấu hình với kết nối Internet tốc độ cao đang hoạt động. Hãy liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến kết nối không dây.
  Ảnh

  Làm theo các bước sau để thiết lập kết nối không dây:

  1. Bật đầu phát Blu-ray Disc.
  2. Sử dụng điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút HOME.
  3. Sử dụng các nút mũi tên để chọn Setup (Thiết lập).
  4. Sử dụng mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chọn Network Settings (cài đặt mạng).
  5. Nhấn vào nút Enter.
  6. Sử dụng mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chọn Internet Settings (cài đặt Internet).
  7. Nhấn vào nút Enter.
  8. Sử dụng mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chọn Wireless (Không dây).
  9. Nhấn vào nút Enter.
  10. Sử dụng mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chọn cài đặt mạng LAN phù hợp.

   • Ảnh
   • Automatic Registration (WPS) (Đăng ký tự động (WPS)): Chọn cài đặt LAN này khi kết nối đầu phát với bộ định tuyến LAN tương thích với Thiết lập Wi-Fi bảo mật với cài đặt bảo mật đã đặt.
   • Access point scan (Quét tìm điểm truy cập): Chọn cài đặt LAN này khi đầu phát được kết nối với bộ định tuyến LAN không dây tương thích với Thiết lập Wi-Fi bảo mật mà không có bảo mật hoặc không tương thích với Thiết lập Wi-Fi bảo mật.
   • Manual registration (Đăng ký thủ công): Tùy chọn này dành cho người dùng nâng cao muốn thêm tất cả các cài đặt theo cách thủ công.
  11. Nhấn nút ENTER để cho phép đầu phát để tìm kiếm các mạng khả dụng.

   LƯU Ý: Tùy thuộc vào các biến số, chẳng hạn như cường độ tín hiệu và số lượng mạng không dây trong phạm vi hẹp, quy trình này có thể mất vài phút để hoàn tất.

  12. Sử dụng mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chọn điểm truy cập phù hợp.
  13. Nhấn vào nút Enter.
  14. Sử dụng mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chọn cài đặt bảo mật phù hợp.
  15. Nhấn vào nút Enter.
  16. Nhấn lại nút ENTER.
  17. Sử dụng các nút mũi tên để nhập khóa WEP hoặc WPA trên bàn phím ảo.

   Ảnh

   LƯU Ý:

   • Khóa bảo mật sẽ luôn xuất hiện dưới dạng 8 dấu hoa thị.
   • Nếu khóa WEP hoặc WPA của bạn bao gồm chữ cái viết hoa thì bạn có thể phải thực hiện thêm một bước nữa. Để thay đổi kiểu chữ của bàn phím, hãy nhấn nút Red (Đỏ) trên điều khiển từ xa. Nút này sẽ thay đổi kiểu ký tự giữa chữ viết thường và chữ viết hoa.
  18. Chọn Finish (Hoàn tất).
   Ảnh
  19. Nhấn vào nút Enter.
  20. Nhấn vào mũi tên phải để tiếp tục.
  21. Sử dụng mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chọn Auto Acquisition (Thu thập tự động) hoặc Manual (Thủ công) để nhập địa chỉ IP.

   LƯU Ý: Đối với một số model nhất định, nếu không có tùy chọn Manual (Thủ công) thì không thể đặt địa chỉ IP theo cách thủ công.
  22. Nhấn vào nút Enter.
  23. Nếu Manual (Thủ công) đã được chọn, hãy làm theo những bước này, nếu không, hãy tiếp tục đến bước 24.
   1. Sử dụng các nút mũi tên để nhập địa chỉ IP trên bàn phím ảo.
   2. Chọn Finish (Hoàn tất).
   3. Nhấn vào nút Enter.
  24. Sử dụng mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chọnAuto (Tự động) hoặc Manual (Thủ công) cho thiết lập DNS.
  25. Nhấn vào nút Enter.
  26. Nếu Manual (Thủ công) đã được chọn, hãy làm theo những bước này, nếu không hãy tiếp tục đến bước 27.
   1. Sử dụng các nút mũi tên để nhập địa chỉ DNS trên bàn phím ảo.
   2. Chọn Finish (Hoàn tất).
   3. Nhấn vào nút Enter.
  27. Sử dụng mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chọn dùng hoặc không dùng một cài đặt proxy.
  28. Nhấn vào nút Enter.
  29. Nếu Manual (Thủ công) đã được chọn, hãy làm theo những bước này, nếu không, hãy tiếp tục đến bước 30.
   1. Sử dụng các nút mũi tên để nhập địa chỉ proxy trên bàn phím ảo.
   2. Chọn Finish (Hoàn tất).
   3. Nhấn vào nút Enter.
  30. Để xác nhận rằng cài đặt là chính xác, hãy dùng mũi tên lên hoặc mũi tên xuống để chọn thực hiện.
  31. Nhấn vào nút Enter.
  32. Sau khi chẩn đoán đã hoàn tất, nhấn nút ENTER để hoàn tất quá trình thiết lập.