ID bài viết : 00191251 / Sửa lần cuối : 14/04/2021In

Cách tìm thông tin về Thông số kỹ thuật cho các sản phẩm của Sony.

  Bạn có thể tham khảo trang thông tin sản phẩm để tìm thêm thông tin.

  QUAN TRỌNG: Thông tin về thông số kỹ thuật của các sản phẩm đời đầu không được liệt kê.

  Đây là ví dụ về cách tìm thông số kỹ thuật của sản phẩm NW-WM1Z

  1. Mở Trang Hỗ trợ của Sony và nhập tên sản phẩm cần tìm.
   Ảnh
    
  2. Nhấp vào sản phẩm mà bạn vừa tìm được. 
   Ảnh
    
  3. Nhấp vào phần Thông số kỹ thuật ở phía trên cùng bên trái của trang.
   Ảnh
    
  4. Thông tin về thông số kỹ thuật của sản phẩm bạn đã tìm kiếm sẽ được hiển thị.
   Ảnh