• Phát nhạc MP3

   • Phát đĩa CD-R

   • Phát đĩa CD-RW

   • Thu sóng AM

   • Thu sóng FM

   • Bộ dò sóng kỹ thuật số

   • Chức năng nhớ trước các đài phát

    FM20/AM10

   • Công suất loa (P.M.P.O.)

    2.0 W

   • Kích thước loa

    80mm + 80mm

   • Dây nguồn AC

   • Ngõ vào âm thanh từ các thiết bị khác

   • Kich thước (Rộng x Cao x Dày)

    299 x 126 x 210 mm

   • Ngõ tai nghe (Stereo-Mini)

   • Khối lượng

    2.4kg (gồm cả Pin)

   • Pin

    Pin 6 R14 (size C)