ID bài viết : 00152666 / Sửa lần cuối : 19/07/2016In

Microphone đã gắn vào máy ảnh, nhưng không ổn định.

Microphone đã gắn vào máy ảnh, nhưng không ổn định.

    Microphone không thể cố định được trên máy ảnh.
    Điều này là do thực tế nếu micro được cố định, một số tiếng ồn, rung có thể được ghi lại thông qua microphone. Để ngăn chặn tiếng ồn, rung, micro không cố định trên máy ảnh.