ID bài viết : 00260941 / Sửa lần cuối : 27/04/2021

Micrô được kết nối với một thiết bị, nhưng không có âm thanh.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Kiểm tra các điểm sau đây.

  • Giắc cắm micrô của thiết bị được kết nối (máy tính hoặc điện thoại thông minh) phải hỗ trợ phương pháp cấp nguồn bằng plugin. Kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị được kết nối.
   LƯU Ý: Cấp nguồn bằng plugin là một phương pháp cấp nguồn từ thiết bị ghi âm đến micrô.
  • Thiết bị này được trang bị một đầu cắm mini âm thanh nổi 3 cực. Không có âm thanh phát ra khi thiết bị được kết nối có giắc cắm micrô 4 cực. Sử dụng cáp chuyển đổi micrô có bán trên thị trường (cáp chuyển đổi từ female 3 cực sang male 4 cực).