ID bài viết : 00153390 / Sửa lần cuối : 16/10/2017

Tôi có thể sạc pin gắn sẵn trong thiết bị USB bằng cách kết nối thiết bị USB với máy không?

Tôi có thể sạc pin gắn sẵn trong thiết bị USB bằng cách kết nối thiết bị USB với thiết bị không?

    Pin có thể được sạc bằng cách kết nối thiết bị USB với máy trong khi máy được bật nguồn.