ID bài viết : 00058880 / Sửa lần cuối : 01/04/2019

Nghe nhạc trên điện thoại Smartphone hoặc Tablet bằng 1 chạm (FST-GTK37iP/GTK17iP/RDH-GTK37iP/GTK17iP)

  Bằng việc chạm hệ thống với một điện thoại Smartphone tương thích NFC, hệ thống bật chức năng Bluetooth tự động, và sau đó thực hiện để hoàn tất việc ghép cặp và kết nối Bluetooth tự động.

  *Dù cho chỉ có điện thoại Smartphone được đề cập trong các mô tả, các mô tả cũng có thể áp dụng với Tablet.

  1. Chạm Smartphone trên dấu N-Mark của hệ thống cho tới khi Smartphone rung và phát ra một âm thanh ngắn.

   Mở khóa màn hình của Smartphone trước khi thực hiện.

   Theo các hướng dẫn trên màn hình của điện thoại Smartphone để hoàn thành kết nối.

   Khi kết nối Bluetooth được thiết lập, dấu chỉ Bluetooth dừng nhấp nháy và vẫn còn sáng. Tên thiết bị Bluetooth hiển thị trên màn hình hiển thị.

  2. Bắt đầu phát trên Smartphone.

  Gợi ý

  • Tham khảo hướng dẫn sử dụng của Smartphone cho vị trí thiết kế được chạm trên điện thoại Smartphone.
  • Nếu việc ghép cặp và kết nối Bluetooth thất bại, làm như sau.
   • Bật chức năng NFC hoặc kích hoạt “NFC Easy Connect” (nếu đã được cài) trên điện thoại Smartphone, sau đó di chuyển điện thoại Smartphone chầm chậm qua dấu N-Mark.
   • Bỏ nắp điện thoại Smartphone nếu bạn sử dụng vỏ Smartphone.