ID bài viết : 00057263 / Sửa lần cuối : 16/10/2017

Một chạm để nghe không hoạt động.

  • Đảm bảo rằng chức năng NFC của điện thoại Smartphone của bạn được bật lên.
  • Để bật chức năng NFC (cho Android 4.1):

            Settings>More...>NFC

  • Đảm bảo rằng màn hình của điện thoại thông minh được mở khóa.
  • Tùy thuộc vào điện thoại thông minh của bạn, có thể không tạo được kết nối 1 chạm khi điện thoại thông minh đang được sạc. Hoàn thành việc sạc trước, sau đó thức hiện quá trình 1 chạm.
  • Nếu điện thoại thông minh nằm trong vỏ, thiết bị nghe có thể không phản ứng với 1 chạm; bỏ điện thoại thông minh ra khỏi vỏ trước.
  • Tùy thuộc vào điện thoại thông minh, độ nhạy NFC có thể không đủ mạnh để kết nối tới thiết bị chỉ với 1 chạm. Chạm thiết bị nghe với điện thoại thông minh cho tới khi điện thoại rung.
  • Tùy thuộc vào điện thoại thông minh, nó có thể cần thiết phải cài đặt 1 ứng dụng trên điện thoại của bạn, để có thể kết nối 1 chạm. Tải ứng dụng “NFC Easy Connect” Google Play, và cài đặt nó. (“NFC Easy Connect" có thể không có trong một số nước và/hoặc vùng.)
  • Tùy thuộc vào thiết bị nghe, nó có thể không tạo được kết nối 1 chạm nếu thiết bị nghe đang được sạc và không thể được bật lên. Hoàn thành việc sạc trước, sau đó tạo kết nối 1 chạm.
  • Nếu thiết bị nghe có công tắc NFC, thiết lập nó thành ON. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị nghe để biết thêm chi tiết.
  • Nếu không có gì xảy ra khi bạn chạm vào thiết bị nghe với điện thoại Smartphone nhiều lần, hãy tạo kết nối Bluetooth thủ công. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị nghe về kết nối Bluetooth thủ công.