ID bài viết : 00248899 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

Làm thế nào để tìm tên mẫu loa Sound Bar và Home Cinema?

  Loa Sound Bar

  Tên mẫu máy và số sê-ri nằm ở dưới cùng hoặc mặt sau của thiết bị.

  1. Tên mẫu máy (ví dụ: HT-CT790 hoặc HT-S350)
  2. Số sê-ri

  Vị trí tên mẫu loa soundbar (1) và số sê-ri (2)


  Đầu phát Blu-ray Disc

  Tên mẫu máy (ví dụ: BDP-S580) nằm ở mặt trước và mặt sau của đầu phát. Số sê-ri nằm trên nhãn dán sản phẩm ở mặt sau, như trong hình bên dưới.

  1. Tên mẫu Tivi
  2. Số sê-ri

  đầu phát blu-ray - vị trí tên mẫu máy và số sê-ri ở mặt trước và mặt sau

  Blu-ray Disc home theatre

  Tên mẫu máy nằm ở mặt trước của đầu phát chính (ví dụ: BDV-E500W).

  Đầu phát Blu-ray Disc Internet TV

  Tên mẫu máy nằm ở mặt trước và mặt dưới (ví dụ: NSZ-GT1)

  Đầu phát Blu-ray Disc di động

  Tên mẫu máy nằm ở mặt trước gần hoặc trên nắp ngăn chứa đĩa (ví dụ: BDP-SX1000)