ID bài viết : 00248904 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Làm thế nào để tìm tên mẫu máy và số sê-ri của Tai nghe?

  Số sê-ri có 7 chữ số thường có thể được tìm thấy trên bao bì gốc của sản phẩm.

  Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy tên mẫu máy và số sê-ri trên sản phẩm hoặc trên vỏ máy. Dưới đây là một số ví dụ về nơi bạn có thể tìm thấy mẫu máy và số sê-ri của các loại tai nghe khác nhau.

  Tai nghe choàng đầu

  Bạn thường có thể tìm thấy tên mẫu máy và số sê-ri có 7 chữ số trên vòng choàng đầu hoặc bên trong đệm tai, như trong hình dưới đây

  Tai nghe choàng đầu

  Ví dụ cho WH-1000XM5


  Tai nghe Truly Wireless

  Tên mẫu máy và số sê-ri có 7 chữ số nằm ở mặt đáy hoặc bên trong hoặc phía sau hộp sạc, như minh họa bên dưới.

  Tai nghe Truly Wireless WF-1000XM3
  Ví dụ cho WF-1000XM3

  Tai nghe Truly Wireless WF-1000X
  Ví dụ cho WF-1000X

  Vị trí tên mẫu Linkbuds

  Ví dụ cho WF-L900 (Linkbuds)


  Tai nghe chơi game

  Bạn thường có thể tìm thấy tên mẫu máy và số sê-ri có 7 chữ số trên thanh trượt vòng choàng đầu của kênh bên trái, như trong hình dưới đây


  Tai nghe off-ear

  Bạn thường có thể tìm thấy tên mẫu máy và số sê-ri có 7 chữ số trên loa đeo cổ, như trong hình dưới đây


  Tai nghe in-ear

  Bạn thường có thể tìm thấy tên mẫu máy và số sê-ri có 7 chữ số ở bên trong kênh bên phải, như trong hình dưới đây

  Ví dụ cho WI-C100


  Lưu ý: Một số tai nghe không có số sê-ri trên đó.