ID bài viết : 00248914 / Sửa lần cuối : 04/08/2020In

Làm thế nào để tìm tên mẫu máy của Hệ thống âm thanh trên xe hơi?

    Hệ thống âm thanh trên xe hơi
    Đầu thu âm thanh: Số mẫu máy nằm trên tấm lắp ghép. (ví dụ: CDX-GT200)

    Loa/Phụ kiện: Số mẫu máy nằm trên bao bì và trên hướng dẫn sử dụng (ví dụ như XS-LD126P5)

    GPS: Số mẫu máy nằm ở mặt sau, phía dưới cùng hoặc trong khoang ăng-ten. (ví dụ: NV-U74T)