ID bài viết : 00248909 / Sửa lần cuối : 17/09/2020In

Làm thế nào để tìm tên mẫu máy và số sê-ri của thiết bị Âm thanh di động?

  Máy nghe nhạc WALKMAN

  Ví dụ về tên mẫu máy đúng: NWZ-W252, NW-E003F

  Mẫu máy và số sê-ri của Máy nghe nhạc kỹ thuật số Walkman thường nằm ở mặt sau của thiết bị.
  chống thấm nước
  1: Tên mẫu máy
  2: Số sê-ri

   

  Máy nghe nhạc WALKMAN chống thấm nước

  Ví dụ về tên mẫu máy đúng: NW-WS623. NW-WS413.

  Mẫu máy và số sê-ri của Máy nghe nhạc Walkman chống thấm nước thường nằm ở cả hai bên của thiết bị.
  chống thấm nước

   

  Loa di động và không dây

  Tùy từng trường hợp, bạn có thể tìm thấy tên mẫu máy và số sê-ri ở mặt đáy của loa di động và không dây.

  Ví dụ về tên mẫu máy và số sê-ri đúng: SRS-HG1


  Loa di động và không dây

   

  Máy ghi âm kỹ thuật số

  Tùy từng trường hợp, bạn có thể tìm thấy tên mẫu máy và số sê-ri ở mặt sau hoặc ở mặt đáy của Máy ghi âm kỹ thuật số.

  Ví dụ về tên mẫu máy đúng: ICD-SX2000

  1. Tên mẫu máy
  2. Số sê-ri

  Máy ghi âm kỹ thuật số

  Ví dụ về tên mẫu máy đúng: ICT-TX800

  1. Tên mẫu máy
  2. Số sê-ri

  Máy ghi âm kỹ thuật số


  Boombox

  Ví dụ về tên mẫu máy và số sê-ri đúng: Boombox.

  1. Tên mẫu máy và số sê-ri nằm ở mặt đáy của sản phẩm.
  2. Tên mẫu máy CFD-S70 được in ở mặt ngoài còn số sê-ri nằm ở mặt trong của nắp khoang pin.
  3. Mở nắp khoang pin để tìm số sê-ri.

  Boombox

   

  Radio

  Tùy từng trường hợp, tên mẫu máy và số sê-ri sẽ nằm ở mặt sau của thiết bị, dưới mặt đáy của thiết bị hoặc ở mặt trong của nắp khoang pin.