ID bài viết : 00248889 / Sửa lần cuối : 04/08/2020In

Làm thế nào để tìm tên mẫu máy và số sê-ri của VAIO và Máy tính?

  Vị trí của tên sản phẩm VAIO và số sê-ri trên sản phẩm tùy thuộc vào thời gian sản xuất.

  Lưu ý: Mỗi VAIO cũng có một hình dán màu đen ở phía dưới cùng kèm số tham chiếu PCG, ví dụ như PCG-61M2. Số tham chiếu này mô tả một nhóm các mẫu máy tương tự nhau và không được dùng cho mục đích hỗ trợ.

  1. Đối với các mẫu máy được phát hành từ năm 2010 trở đi:

  Ví dụ về tên mẫu máy: SVE14A1S1E, VPCZ23S9E
  Ví dụ về số sê-ri: 28123456-5001234, 27123456-5123456, 54123456-6012345

  Tên sản phẩm và số sê-ri được ghi trên hình dán ở phía dưới cùng của notebook.


  Trường hợp ngoại lệ:

  Các dòng SVF142 và SVF152: số sê-ri và tên sản phẩm nằm bên dưới pin.
  Các dòng SVP112 và SVP132: Hãy mở nắp pin để tìm số sê-ri và tên sản phẩm.
  Dòng SVT112: Nhấc chân đế điều chỉnh được lên để tiếp cận tên mẫu máy và số sê-ri.
  Các dòng SVF11N, SVF13N, SVF14N, SVF15N: Cài đặt laptop ở chế độ trình xem. Tên mẫu máy và số sê-ri nằm ở phía trên của màn hình.

   

  2. Các mẫu máy cũ hơn

  Ví dụ về tên mẫu máy: VGN-SR39VN/H, PCG-R600MP
  Ví dụ về sô sê-ri: 28123456-5001234, 27123456-5123456, 54123456-6012345

  Tên sản phẩm nằm trên hình dán trên khung màn hình hoặc phía trên bàn phím.
  Số sê-ri nằm trên hình dán ở phía dưới cùng của notebook.

  Lưu ý: Đối với một số mẫu máy, bạn cần tháo pin ra để thấy hình dán số sê-ri.

  Hoặc, bạn có thể tìm thông tin trong BIOS hoặc trong Phần mềm Sony trên máy tính của bạn.

  Phương pháp 1:

  1. Nhấp nút Start rồi nhấp vào All Programs.
  2. Trong menu All Programs, nhấp vào thư mục VAIO Care.
  3. Nhấp vào VAIO Care.
  4. Số mẫu máy được hiển thị ở phía dưới cùng của cửa sổ VAIO Care.
   (ví dụ: VGN-FW550F)
   vị trí mẫu máy trên màn hình

   

  Phương pháp 2:

  1. Nhấp vào nút Start , sau đó nhấp vào (My) Computer.
  2. Nhấp vào Local Disc C:. Tiếp theo, nhấp vào Windows.
  3. Nhấp vào tập tin có tên là Model hoặc Model.txt*.
  4. Tập tin sẽ hiển thị số mẫu máy. (ví dụ: VGN-FW550F)
  5. Lưu ý: Nếu tập tin này trống, hãy tìm tập tin thứ hai có cùng tên và mở tập tin đó.

   phương pháp 2 vị trí mẫu máy trên màn hình