ID bài viết : 00248884 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

Làm thế nào để tìm tên mẫu máy và số sê-ri của thiết bị Tạo ảnh kỹ thuật số?

  Máy ảnh & Máy quay

  Bạn có thể tìm thấy số sê-ri và tên mẫu máy ở đáy máy ảnh hoặc nhãn trên hộp đựng gốc.

  Đáy máy ảnh

  Bạn có thể tìm thấy số sê-ri và tên mẫu máy ảnh hoặc máy quay của bạn ở mặt đáy của thiết bị.

  1. Tên mẫu máy (ví dụ: ILCE-9, NEX-5, DSC-W270 hoặc DCR-SX15E)
  2. Số sê-ri

  Hình minh họa mặt đáy của máy ảnh ILCE-9. Tên mẫu máy có '1' chỉ vào tên mẫu máy. Số sê-ri có '2' chỉ vào số sê-ri.

  Máy ảnh tĩnh kỹ thuật số

  Máy quay

  Máy ảnh DSLR Alpha (α)

  Vị trí số sê-ri của Máy ảnh tĩnh kỹ thuật số. Số sê-ri được thay thế bằng 'XXXX' trong hình ảnh.Vị trí số sê-ri của máy quay. Số sê-ri được thay thế bằng XXXX trong hình ảnh.Vị trí số sê-ri của Máy ảnh DSLR Alpha. Số sê-ri được thay thế bằng 'XXXX' trong hình ảnh

  Hộp đựng gốc

  Bạn cũng có thể tìm thấy số sê-ri và tên mẫu máy trên nhãn trên hộp đựng gốc. Vị trí số sê-ri được đánh dấu màu đỏ trong hình bên dưới.

  Nhãn mã vạch - số sê-ri xuất hiện sau 'S01'


  Ống kính

  1. Tên mẫu máy (ví dụ: SEL135F18GM hoặc SEL2470GM)
  2. Số sê-ri

  Hình minh họa cạnh nhau của hai ống kính ví dụ (SEL135F18GM và SEL2470GM). Tên mẫu máy có '1' chỉ vào tên mẫu máy. Số sê-ri có '2' chỉ vào số sê-ri.


  Các thiết bị tạo ảnh kỹ thuật số khác

  • Máy in kỹ thuật số và khung ảnh: Tên mẫu máy và số sê-ri nằm ở mặt sau hoặc mặt đáy của thiết bị (ví dụ: DPF-D810).
  • Bộ lưu trữ ảnh kỹ thuật số: Tên mẫu máy và số sê-ri nằm ở mặt đáy của thiết bị (ví dụ: VRD-MC6).