ID bài viết : 00233718 / Sửa lần cuối : 30/04/2020In

Sự cố có được cải thiện sau khi vệ sinh phích cắm ở cả hai đầu của cáp âm thanh và kết nối lại dây cáp với loa và thiết bị phát lại?

    • Sự cố xảy ra do tiếp xúc kém hoặc kết nối lỏng. Thường dễ xảy ra tiếp xúc kém hoặc kết nối lỏng khi phích cắm bị bẩn. Thường xuyên lau sạch phích cắm cáp âm thanh bằng khăn khô.
    • Không

     

     

    Quay lại Menu chính