ID bài viết : 00200656 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Làm cách nào để kiểm tra phiên bản Music Center (SongPal) tôi đang sử dụng?

  Để kiểm tra phiên bản của Music Center (SongPal) đang sử dụng, hãy làm theo các quy trình dưới đây:

  1. Trong màn hình Speaker & Group (Loa và Nhóm), chạm vào biểu tượng menu thả xuống ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

   Ảnh
  2. Chọn About (Thông tin).

   Ảnh
  3. Phiên bản hiện tại sẽ được hiển thị như mục menu đầu tiên.

   Ảnh