ID bài viết : 00154606 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Làm cách nào để xóa các thiết bị âm thanh hoặc nhóm khỏi ứng dụng Music Center (SongPal)?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Để xóa loa, thiết bị âm thanh khác hoặc nhóm khỏi ứng dụng Music Center (SongPal), hãy làm theo quy trình sau đây:

  1. Trên màn hình Speaker & Group (Loa và Nhóm), nhấn vào biểu tượng menu thả xuống ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

   Ảnh
  2. Sau đó, chọn Remove Speakers (Gỡ bỏ loa).

   Ảnh
  3. Đánh dấu (chọn) kế bên thiết bị bạn muốn xóa và nhấn REMOVE (GỠ BỎ).

   Ảnh
  4. Nhấn OK để xóa thiết bị âm thanh hoặc nhóm.

   Xóa