ID bài viết : 00194129 / Sửa lần cuối : 14/05/2024In

Cách tìm tên mẫu máy, số sê-ri và phiên bản phần mềm hệ thống cho BRAVIA TV

  Mô tả các mục kiểm tra


  Thông tin chi tiết về các mục kiểm tra và phương pháp

  Trên bao bì gốc

  Tên mẫu Tivi và số sê-ri trên thùng đựng

  Lưu ý: Bạn cũng có thể tìm thấy tên mẫu máy trong Sổ tay hướng dẫn sử dụng đi kèm trong thùng.

  Trên nhãn dán sản phẩm

  Tên mẫu Tivi thường được tìm thấy trên nhãn dán nằm ở phía sau Tivi, nằm trên nhãn gần các cổng ngõ vào mặt bên hoặc được khắc ở mặt trước của Tivi. Xin lưu ý rằng mẫu Tivi và số sê-ri khác nhau:

  Hình ảnh nhãn dán sản phẩm

  1. Tên mẫu Tivi
  2. Số sê-ri

  Thông tin hệ thống của Tivi

  Phương pháp kiểm tra thông tin chẳng hạn như tên mẫu Tivi khác nhau tùy theo phiên bản phần mềm cho mẫu Android TV™ của Sony hoặc Google TV™ và năm phát hành đối với các Tivi khác không phải Android TV hoặc Google TV. Chọn loại Tivi của bạn và kiểm tra thông tin chi tiết:

  Android TV và Google TV:

  Các mẫu Tivi không phải Android TV hoặc Google TV: