ID bài viết : 00103917 / Sửa lần cuối : 07/01/2015In

Cài đặt SongPal cho điện thoại thông minh với hệ điều hành Android cũ hơn 4.0.3

  Các phiên bản mới nhất của SongPal (SongPal 2.0 hoặc mới hơn) tương thích với hệ điều hành Android 4.0.3 hoặc mới hơn.

  Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy phiên bản hệ điều hành Android tại About phone trong mục Settings (Cài đặt) của điện thoại. (Các tên mục hoặc màn hình tùy thuộc vào điện thoại của bạn)

  Nếu phiên bản hệ điều hành Android của bạn cũ hơn 4.0.3, cài đặt SongPal 1.2 bằng cách thực hiện các bước sau:

  1. Truy cập các URL sau đây với điện thoại thông minh của bạn:
   http://hav.update.sony.net/SongPal/SongPal_v120.apk

  2. Chạm vào nút download.
   - Việc tải về các tập tin SongPal bắt đầu.
   - Các biểu tượng tải về hiển thị trong thanh trạng thái.

  3. Trượt thanh trạng thái xuống và hiển thị các khu vực thông báo.
   - Các tập tin SongPal tải về được hiển thị.

  4. Bấm vào tập tin SongPal tải về ở Bước 2.
   - Nếu cài đặt các ứng dụng từ các nguồn không rõ là không được phép, màn hình cảnh báo sẽ được hiển thị. Trong trường hợp này, hãy làm theo các bước dưới đây.
   - Nếu màn hình cảnh báo không được hiển thị, cài đặt bắt đầu.

  5. Chạm vào Settings trong màn hình cảnh báo.
   - Màn hình Security (bảo mật) được hiển thị.
  6. Đánh dấu vào Unknown sources (nguồn không xác định) để cho phép cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn.

  7. Bấm vào tập tin SongPal một lần nữa trên màn hình của Bước 4.
   - Màn hình cảnh báo không được hiển thị và cài đặt của ứng dụng SongPal bắt đầu.

  Lưu ý: Nếu bạn không thể tìm thấy vị trí của tập tin SongPal tải về, tìm kiếm các tập tin với một ứng dụng quản lý tập tin, vv