ID bài viết : 00095652 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Làm thế nào để chuyển kết nối một chạm (NFC) sang thiết bị khác

    Nếu bạn có nhiều thiết bị tương thích Near Field Communication (NFC), chỉ cần chạm smartphone hoặc máy tính bảng với thiết bị khác để chuyển đổi các kết nối đến thiết bị đó.

    Ví dụ, khi smartphone hoặc máy tính bảng của bạn được kết nối với tai nghe tương thích NFC, chỉ cần chạm smartphone hoặc máy tính bảng với thiết bị, chẳng hạn như loa tương thích NFC, để chuyển đổi các kết nối Bluetooth.