ID bài viết : 00201563 / Sửa lần cuối : 23/12/2020In

Cách tắt chế độ DEMO của Hệ thống rạp hát tại nhà

Màn hình hiển thị không biến mất ngay cả khi tôi tắt hệ thống.

  Khi bạn kết nối dây nguồn (dây điện) AC, chế độ DEMO sẽ bắt đầu. Hãy làm theo các bước sau đây để tắt chế độ DEMO:

  Dòng MHC / Dòng SHAKE

  • Đối với các mẫu máy có nút DISPLAY: Trong khi hệ thống ở chế độ DEMO, nhấn nút DISPLAY trên thiết bị hoặc điều khiển từ xa.
  • Đối với các mẫu máy không có nút DISPLAY: Trong khi hệ thống ở chế độ DEMO, nhấn nút POWER trên thiết bị hoặc điều khiển từ xa.

  Dòng GTK

  • GTK-PG10: Trong khi hệ thống ở chế độ DEMO, nhấn nút MIC EHO trong hơn 3 giây.
  • GTK-XB60, GTK-XB72, GTK-XB90:Trong khi hệ thống ở chế độ DEMO, nhấn nút W.PARTY CHAIN-LIGHT trong hơn 3 giây.
  • GTK-XB5, GTK-XB7:Trong khi hệ thống ở chế độ DEMO, nhấn nút LIGHT.
  • GTK-N1BT, GTK-X1BT:Trong khi hệ thống ở chế độ DEMO, nhấn nút POWER.

  Các thiết bị khác