ID bài viết : 00197828 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Những cấu hình Bluetooth nào được hỗ trợ?

  Mẫu máy này hỗ trợ các cấu hình Bluetooth sau:

  • Cấu hình phân phối âm thanh nâng cao (A2DP)
   Truyền và nhận nội dung âm nhạc chất lượng cao
  • Cấu hình điều khiển âm thanh, hình ảnh từ xa (AVRCP)
   Quản lý mức âm lượng
  • Cấu hình rảnh tay (HFP)
   Thực hiện các cuộc gọi rảnh tay/vận hành điện thoại di động
  • Cấu hình tai nghe (HSP)
   Thực hiện cuộc gọi/vận hành điện thoại di động