ID bài viết : 00139374 / Sửa lần cuối : 26/10/2023In

Tính năng Audio Return Channel (ARC) là gì?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nhờ tính năng ARC, bạn sẽ không phải sử dụng thêm cáp âm thanh tổng hợp hoặc cáp quang khi kết nối đầu thu Âm thanh/Video (A/V) hoặc hệ thống âm thanh vòm với Tivi. Sử dụng cáp HDMI để kết nối đầu thu A/V tương thích ARC với Tivi tương thích ARC có thể giúp bạn thực hiện những điều sau đây:

  • Gửi âm thanh từ Tivi đến đầu thu A/V.
  • Xem phim, nghe nhạc và các nội dung khác được truyền từ thiết bị nguồn qua đầu thu A/V đến Tivi.

  Hình ảnh sau đây hiển thị các kết nối cần có để lấy âm thanh từ một Tivi tương thích ARC đến một thiết bị âm thanh cũng tương thích ARC:
  Ảnh
  [A]: Tivi
  [B]: Hệ thống âm thanh
  [C]: Ngõ vào HDMI ARC trên Tivi
  [D]: Ngõ vào HDMI ARC trên Hệ thống âm thanh
  [E]: Cáp HDMI (chất lượng cao, cáp HDMI tốc độ cao)

  LƯU Ý: Các cáp HDMI chất lượng thấp không được gắn nhãn tốc độ cao sẽ không thể cung cấp chức năng ARC.
  Ảnh

  Hình ảnh sau đây hiển thị cách kết nối một Tivi với một thiết bị âm thanh tại nhà và một trong hai thiết bị không tương thích ARC:
  Ảnh

  LƯU Ý: Để biết thông tin dành riêng cho mẫu máy về bất kỳ thông tin nào trong giải pháp này, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm.

  Hướng dẫn sử dụng đã được đăng trên trang hỗ trợ sản phẩm của bạn.