ID bài viết : 00245669 / Sửa lần cuối : 13/07/2020

Những loại định dạng tập tin trên thiết bị USB tương thích với Hệ thống âm thanh

    Vì các Hệ thống âm thanh khác nhau hỗ trợ các loại định dạng tập tin khác nhau trên ổ USB, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm có trên tab Manuals (Hướng dẫn sử dụng)

    Ảnh