ID bài viết : 00231035 / Sửa lần cuối : 05/08/2019

Hệ thống âm thanh bắt đầu nóng lên trong khi sử dụng.

    Hệ thống âm thanh tạo ra nhiệt (ngay cả ở mức âm lượng thấp) do xử lý mạch và khu vực xung quanh các lỗ bức xạ nhiệt trên nóc hoặc mặt sau có thể nóng lên. Hệ thống có thể trở nên nóng hơn tùy thuộc vào cách sử dụng.
    Để tỏa nhiệt hiệu quả, hãy đảm bảo:

    • Không đặt thiết bị vào giá đỡ
    • Không đóng hoặc che các lỗ bức xạ nhiệt ở mặt sau hoặc mặt bên của thiết bị
    • Giữ thiết bị cách xa tường hoặc các vật khác ít nhất 10 cm