ID bài viết : 00126084 / Sửa lần cuối : 22/05/2018

Các tùy chọn menu hoặc chức năng của hệ thống âm thanh sẽ không được hiển thị trong Music Center (SongPal)

Hệ thống âm thanh không phản hồi với Music Center (SongPal).

  Bạn có thể gặp phải những vấn đề sau đây khi sử dụng ứng dụng Music Center (SongPal) với hệ thống âm thanh:

  • Các tùy chọn menu hoặc chức năng của hệ thống âm thanh không được hiển thị trên thiết bị di động.
  • Hệ thống âm thanh không phản hồi với Music Center (SongPal).

  Những vấn đề này có thể xảy ra nếu kết nối giữa hệ thống âm thanh và ứng dụng Music Center (SongPal) không được định cấu hình hoặc thiết lập đúng cách.

  Để giải quyết những vấn đề này, hãy kết nối lại hệ thống âm thanh với ứng dụng Music Center (SongPal) trên thiết bị di động bằng cách làm theo các bước dưới đây:

  1. OFF (TẮT) mạng và tính năng BT STBY của hệ thống âm thanh.
  2. Xóa thông tin hệ thống âm thanh khỏi ứng dụng, sau đó kết nối lại hệ thống âm thanh với ứng dụng Music Center (SongPal).