ID bài viết : 00198780 / Sửa lần cuối : 26/09/2023In

Quy trình ghép nối cho thiết bị Mac OS

  Trước khi bắt đầu

  • Bài viết này dành riêng cho macOS Catalina (phiên bản 10.15) trở lên.
  • Tùy thuộc vào máy tính bạn đang sử dụng, có thể cần phải bật thiết bị điều hợp Bluetooth tích hợp. Nếu bạn không biết cách bật thiết bị điều hợp Bluetooth hoặc không chắc liệu máy tính của bạn có thiết bị điều hợp Bluetooth tích hợp hay không, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy tính.
  • Đặt loa của máy Mac ở chế độ bật tiếng. Nếu loa của máy tính bị tắt, âm thanh trên thiết bị âm thanh cũng sẽ bị tắt.

  Hãy làm theo các bước sau đây để kết nối thiết bị Bluetooth với máy tính:

  1. Bật lại máy tính nếu máy tính đang ở chế độ chờ (ngủ) hoặc ngủ đông.
  2. Nhấp vào Tùy chọn hệ thốngBluetooth trên thanh tác vụ ở góc dưới bên phải màn hình.
  3. Trên màn hình Bluetooth, nhấp vào Ghép nối ở bên phải tên thiết bị âm thanh.

   Lưu ý: Chọn tên thiết bị không có chữ LE_. Sau khi ghép nối hoàn tất, máy tính sẽ tự động kết nối với thiết bị âm thanh và thông báo Đã kết nối sẽ hiển thị trên màn hình.
  4. Nhấp vào biểu tượng Loa ở trên cùng bên phải màn hình và chọn tên thiết bị âm thanh từ Thiết bị đầu ra.

  Lưu ý:

  • Nếu bắt buộc phải nhập Passkey (Mã khóa) (Passcode (Mật mã), PIN code (Mã PIN), PIN number (Số PIN), Password (Mật khẩu), v.v.), hãy nhập 0000.
  • Nếu [Mẫu thiết bị Bluetooth của bạn (Ví dụ: WH-1000XM5)] không xuất hiện trên màn hình máy tính, hãy thử lại.
  • Thao tác trên là một ví dụ. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy tính.
  • Nếu chất lượng âm thanh phát nhạc kém, hãy kiểm tra xem chức năng A2DP hỗ trợ kết nối phát nhạc đã được bật trong phần cài đặt máy tính chưa. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy tính.
  • Nếu thiết bị Bluetooth được kết nối lần cuối được đặt gần tai nghe, tai nghe có thể tự động kết nối với thiết bị chỉ bằng cách bật tai nghe. Trong trường hợp này, hãy tắt chức năng Bluetooth trên thiết bị được kết nối lần cuối hoặc tắt nguồn.
  • Nếu bạn không thể kết nối máy tính với tai nghe, hãy xóa thông tin ghép nối tai nghe trên máy tính của bạn và thực hiện ghép nối lại. Đối với các thao tác trên máy tính của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy tính.
  • Nếu ghép nối không được thiết lập trong vòng 5 phút, chế độ ghép nối sẽ bị hủy. Trong trường hợp này, hãy tắt nguồn và bắt đầu lại thao tác.
  • Sau khi thiết bị Bluetooth đã ghép nối, không cần ghép nối lại, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:
   • Thông tin ghép nối đã bị xóa sau khi sửa chữa, v.v..
   • Khi thiết bị thứ 9 được ghép nối.
    Có thể ghép nối tai nghe với tối đa 8 thiết bị. Nếu bạn ghép nối một thiết bị mới sau khi đã ghép nối 8 thiết bị, thông tin đăng ký của thiết bị được ghép nối có ngày kết nối cũ nhất sẽ được ghi đè bằng thông tin dành cho thiết bị mới.
   • Khi thông tin ghép nối cho tai nghe đã bị xóa khỏi thiết bị Bluetooth.
   • Khi tai nghe được cài đặt lại.
    Tất cả thông tin ghép nối sẽ bị xóa. Trong trường hợp này, hãy xóa thông tin ghép nối của tai nghe khỏi thiết bị được kết nối rồi ghép nối lại.
  • Tai nghe có thể được ghép nối với nhiều thiết bị nhưng mỗi lần chỉ có thể phát nhạc từ 1 thiết bị được ghép nối.