ID bài viết : 00196809 / Sửa lần cuối : 01/04/2019

Hãy luôn cập nhật phiên bản phần mềm/firmware mới nhất để có được các tính năng mới nhất và hiệu năng cao hơn!

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn đã cập nhật sản phẩm lên firmware mới nhất chưa?

Nếu chưa, hay thực hiện ngay! Thật đơn giản và bạn có thể thích:

  • Các chức năng và lợi ích mới
  • Khắc phục những sự cố đã biết
  • Cải thiện khả năng kết nối hoặc khả năng tương thích

Ghi nhớ kết nối thiết bị của bạn với internet bằng cách đặt Auto Update Setting (Cài đặt cập nhật tự động) ở trạng thái ON (BẬT).

Nếu kết nối internet bị hạn chế, bạn có thể cập nhật firmware bằng thiết bị lưu trữ USB. Hãy tham khảo Trang hỗ trợ hoặc tài liệu Hướng dẫn sử dụng để biết thêm chi tiết.