ID bài viết : 00298405 / Sửa lần cuối : 06/08/2023In

Cách khôi phục cài đặt gốc hoặc cài đặt lại tai nghe không dây (Float Run / WI-OE610)

  Khôi phục tai nghe về cài đặt gốc

  Bước 1

  Cắm cáp USB vào tai nghe để sạc.

  Bước 2

  Nhấn nút [POWER] và nút [-](giảm âm lượng) cùng một lúc trong khi cáp USB vẫn được kết nối.

  Bước 3

  Tai nghe sẽ khôi phục về cài đặt gốc. Để sạc tai nghe sau khi khôi phục về cài đặt gốc, hãy ngắt kết nối và kết nối lại cáp USB.


  Cài đặt lại tai nghe về cài đặt gốc

  Bước 1

  Tắt tai nghe và đảm bảo không kết nối bất kỳ cáp USB nào.

  Bước 2

  Nhấn giữ nút [POWER] và nút [-](giảm âm lượng) trong 7 giây trở lên. Đèn báo màu xanh lam sẽ nhấp nháy bốn lần.

  Bước 3

  Tai nghe sẽ cài đặt lại, thiết lập lại các cài đặt và thông tin ghép nối.

  Bước 4

  Xóa tai nghe khỏi danh sách các sản phẩm Bluetooth trên thiết bị của bạn.

  Bước 5

  Ghép nối lại tai nghe với thiết bị bạn đã chọn