ID bài viết : 00298400 / Sửa lần cuối : 06/08/2023In

Cách khôi phục cài đặt gốc hoặc cài đặt lại tai nghe không dây (WI-C400)

  Khôi phục tai nghe về cài đặt gốc

  Bước 1

  Cắm cáp USB vào tai nghe để sạc.

  Bước 2

  Tai nghe được tự động thiết lập lại khi bắt đầu sạc

  Bước 3

  Thông tin ghép nối và các cài đặt khác sẽ không bị ảnh hưởng


  Cài đặt lại tai nghe về cài đặt gốc

  Bước 1

  Tắt tai nghe và đảm bảo không kết nối bất kỳ cáp USB nào.

  Bước 2

  Nhấn và giữ nút [POWER] và [Playback] trong 7 giây trở lên. Đèn báo màu xanh lam sẽ nhấp nháy bốn lần.

  Bước 3

  Tai nghe sẽ cài đặt lại, thiết lập lại các cài đặt và thông tin ghép nối.

  Bước 4

  Xóa tai nghe khỏi danh sách các sản phẩm Bluetooth trên thiết bị của bạn.

  Bước 5

  Ghép nối lại tai nghe với thiết bị bạn đã chọn