ID bài viết : 00294511 / Sửa lần cuối : 25/05/2023In

Âm thanh bị mất khi sử dụng WF-C700N.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  1. Chuyển Sound Quality Mode (chế độ chất lượng âm thanh) thành Priority on Stable Connection (Ưu tiên kết nối ổn định).
   1. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect rồi kết nối với tai nghe và thiết bị qua Bluetooth.
   2. Trên tab Sound (Âm thanh), chạm vào nút mũi tên xuống ở bên phải của Bluetooth Connection Quality (Chất lượng kết nối Bluetooth) và chọn Priority on Stable Connection (Ưu tiên kết nối ổn định).
   Sự cố đã được khắc phục
   Khi chất lượng âm thanh cao, tải xử lý âm thanh sẽ nặng và có thể khiến âm thanh bị bỏ qua. Bằng cách thay đổi cài đặt Bluetooth Connection Quality (Chất lượng kết nối Bluetooth), tải sẽ giảm và có thể khắc phục được sự cố.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  2. Ngừng kết nối Bluetooth với mọi thiết bị, ngoại trừ tai nghe.
   Sự cố đã được khắc phục
   Âm thanh có thể bị mất khi một thiết bị khác (đồng hồ thông minh, v.v.) cũng được kết nối.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Đóng tất cả các ứng dụng, ngoại trừ ứng dụng bạn đang sử dụng.
   Sự cố đã được khắc phục
   Âm thanh có thể bị mất khi mở nhiều ứng dụng cùng một lúc.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  4. Hãy thử quy trình sau đây, sau đó kiểm tra xem sự cố có được khắc phục hay không.
   1. Đặt tai nghe vào trong hộp sạc, đóng nắp, đợi vài giây rồi lấy tai nghe ra một lần nữa.
   2. Khôi phục cài đặt gốc (khởi động lại) thiết bị phát lại.
    Vì thiết bị phát lại có thể tạm thời bị trục trặc, hãy tắt thiết bị một lần và bật lại.
   3. Đưa tai nghe và thiết bị phát lại gần nhau hơn.
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe hoặc thiết bị phát lại bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  5. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  6. Cài đặt lại tai nghe và ghép nối lại với thiết bị phát lại.
   1. Cài đặt lại tai nghe.
    Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

    Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:

    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   2. Tham khảo bài viết thích hợp để thực hiện ghép nối lại:
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe hoặc thiết bị phát lại bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  7. Kiểm tra xem sự cố có xảy ra khi kết nối với các thiết bị khác không.
   Sự cố đã được khắc phục
   Có thể có sự cố trong thiết bị phát lại mà bạn đã kết nối lúc đầu. Hãy hỏi ý kiến của nhà sản xuất thiết bị.
   Sự cố không được khắc phục
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe