ID bài viết : 00280064 / Sửa lần cuối : 19/07/2022In

Cách khôi phục cài đặt gốc hoặc cài đặt lại tai nghe không dây (WF-1000XM3)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.


  Khôi phục cài đặt gốc tai nghe

  1. Đặt tai nghe vào hộp sạc, mở nắp hộp sạc, sau đó giữ ngón tay trên cảm biến cảm ứng của tai nghe bên trái trong khoảng 20 giây.
  2. Thả ngón tay ra khi đèn báo (màu đỏ) của tai nghe tắt sau khi nhấp nháy.
   Lưu ý:
   • Nếu đèn báo (màu đỏ) không nhấp nháy trong Bước 1, bạn có thể phải nhấn giữ ngón tay trên cảm biến cảm ứng ở bên trái của tai nghe trong khoảng 30 giây.
   • Bạn có thể tiếp tục ngay cả khi đèn báo (màu đỏ) không nhấp nháy.
  3. Giữ ngón tay trên cảm biến cảm ứng của tai nghe bên phải trong khoảng 20 giây.
  4. Thả ngón tay ra khi đèn báo (màu đỏ) của tai nghe tắt sau khi nhấp nháy.
   Lưu ý:
   • Nếu đèn báo (màu đỏ) không nhấp nháy trong Bước 3, bạn có thể phải nhấn giữ ngón tay trên cảm biến cảm ứng ở bên phải của tai nghe trong khoảng 30 giây.
   • Bạn có thể tiếp tục ngay cả khi đèn báo (màu đỏ) không nhấp nháy.
   • Đèn báo (màu đỏ) có thể sáng lên sau khi hoàn thành khôi phục cài đặt gốc
  5. Hãy kiểm tra để xem sự cố có được khắc phục sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc hay không.
   Lưu ý: Bạn cũng có thể tham khảo cách khôi phục cài đặt gốc trong video này:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube


  Cài đặt lại tai nghe để khôi phục cài đặt gốc

  1. Đặt tai nghe vào hộp sạc, mở nắp hộp sạc, sau đó nhấn giữ ngón tay trên cảm biến cảm ứng của cả tai nghe bên trái và bên phải trong khoảng 10 giây.
  2. Thả ngón tay ra khi các đèn báo (màu đỏ) của tai nghe bắt đầu nhấp nháy.
  3. Đèn báo (màu xanh dương) nhấp nháy 4 lần và tai nghe được cài đặt lại.
  4. Xóa thông tin ghép nối của tai nghe khỏi thiết bị và thử ghép nối lại.
  5. Kết nối và ghép nối với một thiết bị Bluetooth và kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa.
   Lưu ý: Bạn cũng có thể tham khảo cách cài đặt lại trong video này:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube