ID bài viết : 00279358 / Sửa lần cuối : 28/07/2022In

Phát hiện tiếng ồn trong tai nghe. (WF-C500)

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  Giải pháp

  1. Chọn tình huống mô tả đúng nhất khi tiếng ồn xảy ra:
   Trong khi phát nhạc

   Chuyển đến bước 5.
   Trong khi nói chuyện điện thoại

   Chuyển đến bước 2.
  2. Chọn thiết bị bạn đang sử dụng:
   Máy tính
   Chuyển đến bước 3.
   Thiết bị không phải máy tính (chẳng hạn như điện thoại thông minh, v.v.)
   Chuyển đến bước 4.
  3. Hãy kiểm tra như sau:
   • Nếu tiếng ồn xảy ra với giọng nói của bạn thì âm thanh xung quanh có thể là nguyên nhân. Hãy thử nói to hơn hoặc sử dụng tai nghe ở nơi yên tĩnh hơn.
   • Nếu bạn sử dụng micrô tích hợp của máy tính, giọng nói của bạn có thể nghe được tiếng ồn. Để biết chi tiết về cách thay đổi các cài đặt của máy tính, hãy tham khảo bài viết Sau khi kết nối tai nghe với máy tính, không có âm thanh hoặc micrô không hoạt động.
   • Nếu tiếng ồn xảy ra với giọng nói của người khác thì có thể do kết nối mạng không ổn định. Hãy sử dụng tai nghe gần máy tính để giảm nhiễu.
   Sự cố đã được khắc phục
   Âm thanh xung quanh hoặc các cài đặt của máy tính có thể là nguyên nhân.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước 5.
  4. Hãy thử nói to hơn hoặc sử dụng tai nghe ở nơi yên tĩnh hơn.
   Sự cố đã được khắc phục
   Nguyên nhân có thể là do âm thanh xung quanh.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước 5.
  5. Đặt tai nghe vào hộp sạc, đóng nắp, đợi vài giây rồi lấy tai nghe ra một lần nữa.
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  6. Hãy thử quy trình sau đây và kiểm tra xem sự cố có được khắc phục hay không.
   1. Khôi phục cài đặt gốc (khởi động lại) thiết bị phát lại.
    Vì thiết bị phát lại có thể tạm thời bị trục trặc, hãy tắt thiết bị một lần và bật lại.
   2. Xóa thông tin thiết bị Bluetooth trên thiết bị phát lại của bạn.
    Để biết chi tiết về cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth, hãy tham khảo bài viết Cách xóa thông tin thiết bị Bluetooth của thiết bị phát lại.
   3. Tham khảo bài viết thích hợp để thực hiện ghép nối lại:
  7. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  8. Cài đặt lại tai nghe và ghép nối lại với thiết bị phát lại.
   1. Cài đặt lại tai nghe.
    Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

    Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách cài đặt lại:

    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   2. Tham khảo bài viết thích hợp để thực hiện ghép nối lại:
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe hoặc thiết bị phát lại bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe