ID bài viết : 00278662 / Sửa lần cuối : 18/12/2022In

Không thể điều chỉnh âm lượng tai nghe. (LinkBuds)

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Làm theo các bước sau đây để sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect để thay đổi cài đặt cho phép bạn điều chỉnh âm lượng bằng tai nghe:
   1. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   2. Trong tab System (Hệ thống), ở bên phải menu Change the tap operation function (Thay đổi chức năng thao tác gõ), chọn biểu tượng Settings (Cài đặt).
   3. Chọn L (Trái) hoặc R (Phải) và đặt chức năng thành Volume Control (Điều khiển âm lượng).
   Lưu ý: Nếu chức năng Wide Area Tap (Gõ vùng rộng) được bật và không thể điều chỉnh âm lượng bằng chức năng đó, hãy tham khảo bài viết Chức năng Wide Area Tap không hoạt động như mong đợi.
   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Bạn có thể sử dụng tai nghe để điều chỉnh âm lượng.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  2. Sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect để điều chỉnh âm lượng.
   Để điều chỉnh âm lượng bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy di chuyển thanh trượt kế bên biểu tượng loa trong tab Status (Trạng thái).
   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Bạn có thể sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect để điều chỉnh âm lượng.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Điều chỉnh âm lượng trên thiết bị kết nối.
   Để biết thêm thông tin về cách điều chỉnh âm lượng trên thiết bị kết nối, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị hoặc truy cập trang web hỗ trợ.
   Lưu ý: Tùy thuộc vào thiết bị kết nối, âm lượng có thể không đồng bộ được với tai nghe. Nếu bạn không thể nghe được mức âm lượng mong muốn bằng cách chỉ điều chỉnh âm lượng tai nghe hoặc thiết bị, hãy điều chỉnh âm lượng trên cả tai nghe và thiết bị kết nối.
   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Bạn có thể cần điều chỉnh âm lượng trên thiết bị trong một số trường hợp.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  4. Nếu ứng dụng có các cài đặt âm lượng, hãy thử điều chỉnh âm lượng thông qua các cài đặt sau đây.
   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Sự cố có thể do các cài đặt của ứng dụng gây ra.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  5. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:

   • LinkBuds
    (Chỉ có tiếng Anh. Đối với các ngôn ngữ khác, vui lòng tham khảo phần này)

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  6. Cài đặt lại tai nghe.
   Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách cài đặt lại:

   • LinkBuds
    (Chỉ có tiếng Anh. Đối với các ngôn ngữ khác, vui lòng tham khảo phần này)

   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe