ID bài viết : 00273758 / Sửa lần cuối : 26/12/2021In

Không thể điều chỉnh âm lượng tai nghe. (WF-SP900)

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Sử dụng cảm biến chạm tay để điều chỉnh âm lượng.

   Bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng cách sử dụng cảm biến chạm tay:

   • Để tăng âm lượng: Chạm nhanh vào cảm biến chạm tay trên tai nghe bên phải hai lần.
   • Để giảm âm lượng: Chạm nhanh vào cảm biến chạm tay trên tai nghe bên trái hai lần.
   • Bạn có thể liên tục tăng hoặc giảm âm lượng nếu tiếp tục chạm nhanh vào cảm biến nhiều hơn hai lần.

   Lưu ý: Bạn có thể khóa cảm biến chạm tay để tránh các thao tác điều khiển âm lượng không mong muốn.
   Để khóa hoặc kích hoạt lại thao tác điều khiển âm lượng bằng cảm biến chạm tay, hãy nhấn giữ nút trên tai nghe bên phải trong khoảng 2 giây. Nếu bạn nghe được hướng dẫn bằng giọng nói Tap function OFF (TẮT chức năng chạm tay) thì nghĩa là cảm biến chạm tay sẽ được kích hoạt lại.

   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Đã khắc phục sự cố bằng cách thao tác với cảm biến chạm tay.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  2. Sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect để điều chỉnh âm lượng.
   Để điều chỉnh âm lượng bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy di chuyển thanh trượt kế bên biểu tượng loa trong tab Status (Trạng thái).

   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Bạn có thể sử dụng ứng dụng Sony | Headphones Connect để điều chỉnh âm lượng.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Điều chỉnh âm lượng trên thiết bị kết nối.
   Để biết thêm thông tin về cách điều chỉnh âm lượng trên thiết bị kết nối, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị hoặc truy cập trang web hỗ trợ.

   Lưu ý: Tùy thuộc vào thiết bị kết nối, âm lượng có thể không đồng bộ được với tai nghe. Nếu bạn không thể nghe được mức âm lượng mong muốn bằng cách chỉ điều chỉnh âm lượng tai nghe hoặc thiết bị, hãy điều chỉnh âm lượng trên cả tai nghe và thiết bị kết nối.

   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Bạn có thể cần điều chỉnh âm lượng trên thiết bị trong một số trường hợp.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  4. Nếu ứng dụng có các cài đặt âm lượng, hãy thử điều chỉnh âm lượng thông qua các cài đặt sau đây.

   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Sự cố có thể do các cài đặt của ứng dụng gây ra.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  5. Khởi động lại tai nghe.
   Truy cập Hướng dẫn trợ giúp để khởi động lại tai nghe.

   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  6. Cài đặt lại tai nghe.

   Lưu ý: Tất cả dữ liệu (tập tin nhạc, dữ liệu cài đặt sẵn, v.v.) được lưu vào bộ nhớ chính của đầu phát sẽ bị xóa. Bạn phải sao lưu các dữ liệu quan trọng trước khi cài đặt lại.

   Truy cập Hướng dẫn trợ giúp để cài đặt lại tai nghe.

   Có thể điều chỉnh âm lượng
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Không thể điều chỉnh âm lượng
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe