ID bài viết : 00253037 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Không thể điều chỉnh âm lượng bằng tai nghe choàng đầu hoặc nhét tai

  Trang này sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục sự cố khi không thể điều chỉnh âm lượng bằng tai nghe choàng đầu hoặc nhét tai:

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Kiểm tra xem bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng tai nghe hay không:
   Điều chỉnh âm lượng bằng cách sử dụng bảng điều khiển cảm biến cảm ứng hoặc nhấn các nút +/- của tai nghe. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của tai nghe.

   WH-1000XM2/XM3/XM4 WI-C400
   Có thể điều chỉnh âm lượng.
   Vận hành tai nghe đúng cách tùy theo mẫu tai nghe của bạn.
   Không thể điều chỉnh âm lượng.
   Chuyển đến bước 2.
  2. Kiểm tra xem bạn có thể điều chỉnh âm lượng tai nghe bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect hay không:
   LƯU Ý: Nếu tai nghe của bạn không hỗ trợ ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy chuyển đến bước 3.
   Danh sách thiết bị tương thích (Sony | Headphones Connect)

   Để điều chỉnh âm lượng bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect, hãy di chuyển thanh trượt ở bên phải của biểu tượng loa trong tab Status (Trạng thái).

   Có thể điều chỉnh âm lượng.
   Nếu tai nghe của bạn hỗ trợ ứng dụng Sony | Headphones Connect, bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng cách thao tác trên ứng dụng.
   Không thể điều chỉnh âm lượng.
   Chuyển đến bước 3.
  3. Kiểm tra xem bạn có thể điều chỉnh âm lượng thông qua thiết bị kết nối hay không:
   Thử điều chỉnh âm lượng của thiết bị kết nối. Để biết cách điều chỉnh âm lượng, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị hoặc truy cập trang web hỗ trợ.
   LƯU Ý: Tùy thuộc vào thiết bị kết nối, âm lượng có thể không đồng bộ được với tai nghe. Nếu bạn không thể nghe được mức âm lượng mong muốn bằng cách chỉ điều chỉnh âm lượng tai nghe, hãy điều chỉnh âm lượng trên cả tai nghe và thiết bị kết nối.

   Có thể điều chỉnh âm lượng.
   Bạn có thể cần điều chỉnh âm lượng tùy theo thiết bị hoặc tình huống cụ thể.
   Không thể điều chỉnh âm lượng.
   Chuyển đến bước 4.
  4. Kiểm tra xem bạn có thể điều chỉnh âm lượng thông qua ứng dụng hay không.
   Nếu ứng dụng bạn đang sử dụng có các cài đặt âm lượng, hãy thử điều chỉnh âm lượng thông qua các cài đặt sau đây.

   Có thể điều chỉnh âm lượng.
   Sự cố xảy ra do các cài đặt âm lượng trên ứng dụng.
   Không thể điều chỉnh âm lượng.
   Chuyển đến bước 5.
  5. Kiểm tra xem bạn có thể điều chỉnh âm lượng hay không sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc:
   Các phương pháp khôi phục tai nghe về cài đặt gốc sẽ khác nhau tùy theo mẫu sản phẩm. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của tai nghe.

   Kiểm tra xem bạn có thể điều chỉnh âm lượng hay không sau khi khôi phục tai nghe về cài đặt gốc:
   Các phương pháp khôi phục tai nghe về cài đặt gốc sẽ khác nhau tùy theo mẫu sản phẩm. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của tai nghe. WH-1000XM2/XM3/XM4 WI-C400
   Có thể điều chỉnh âm lượng.
   Sự cố xảy ra do trục trặc tạm thời trong tai nghe.
   Không thể điều chỉnh âm lượng.
   Chuyển đến bước 6.
  6. Kiểm tra xem bạn có thể điều chỉnh âm lượng hay không sau khi khởi động tai nghe:
   LƯU Ý: Khi bạn cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.
   Phương pháp cài đặt lại tai nghe sẽ khác nhau tùy theo mẫu sản phẩm. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của tai nghe.

   WH-1000XM2/XM3/XM4 WI-C400
   Có thể điều chỉnh âm lượng.
   Sự cố xảy ra do trục trặc tạm thời trong tai nghe.
   Không thể điều chỉnh âm lượng.
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe