ID bài viết : 00223744 / Sửa lần cuối : 01/10/2023In

Tai nghe không thể ghép nối với thiết bị hoặc không thể kết nối với thiết bị sau khi đã ghép nối.

  Lưu ý:
  • Nếu kết nối Bluetooth với tai nghe đột ngột ngừng, hãy tham khảo bài viết Kết nối Bluetooth với tai nghe hoặc loa đột ngột ngừng.
  • Nếu tai nghe đã được ghép nối với nhiều thiết bị và hiện không thể kết nối với một thiết bị cụ thể, hãy tham khảo phần Câu hỏi thường gặp này
  • Khi bạn ghép nối tai nghe bằng cài đặt Bluetooth của thiết bị kết nối, hãy chọn tên mẫu tai nghe không có chữ LE- đứng phía trước. Nếu bạn chỉ thấy tên mẫu tai nghe có chữ LE- đứng phía trước, hãy đợi vài giây cho đến khi tên mẫu tai nghe không có chữ LE- đứng phía trước xuất hiện.

  Chọn loại hoặc mẫu tai nghe thích hợp để biết các bước khắc phục sự cố:

  Choàng đầu / Nhét tai

  Truly Wireless

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe