ID bài viết : 00223579 / Sửa lần cuối : 25/05/2023In

Âm thanh bị mất hoặc phát hiện tiếng ồn trong tai nghe.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Rút tai nghe khỏi thiết bị ba lần. Vào lần cuối cùng, nhớ cắm vào chắc chắn.
   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố là do kết nối kém có thể xảy ra nếu đầu cắm bị bẩn. Đảm bảo vệ sinh đầu cắm thường xuyên.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  2. Đóng tất cả các ứng dụng, ngoại trừ ứng dụng bạn đang sử dụng.
   Sự cố đã được khắc phục
   Âm thanh có thể bị mất khi mở nhiều ứng dụng cùng một lúc.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  3. Kiểm tra để xem sự cố có xảy ra với tất cả các tập tin nhạc hay không.
   Sự cố xảy ra với tất cả các tập tin nhạc.
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
   Sự cố chỉ xảy ra trên một hoặc một số tập tin cụ thể.
   Sự cố có thể do định dạng tập tin gây ra. Những tập tin có định dạng âm thanh Độ phân giải cao thường chiếm nhiều dung lượng do chứa nhiều thông tin hơn. Do đó, quá trình truyền tín hiệu Bluetooth cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chuyển đổi tập tin sang một định dạng khác, chẳng hạn như MP3 hoặc AAC.
  4. Kiểm tra xem sự cố có xảy ra khi kết nối với các thiết bị khác không.
   Sự cố đã được khắc phục
   Có thể có sự cố trong thiết bị phát lại mà bạn đã kết nối lúc đầu. Hãy hỏi ý kiến của nhà sản xuất thiết bị.
   Sự cố không được khắc phục
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.

  Đi đến trang Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe