ID bài viết : 00202931 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

Cách thực hiện xóa dữ liệu và xóa bộ nhớ đệm cho ứng dụng trên Android TV™ hoặc Google TV™

  Hãy làm theo các bước sau đây.

  1. Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Apps (Ứng dụng) — See all apps (Xem tất cả ứng dụng). (Android™ 9 trở lên)
   • Chọn Ứng dụng. (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
  3. Chọn ứng dụng mong muốn mà bạn muốn xóa bộ nhớ đệm.
  4. Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) rồi chọn OK.
   Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy thử các bước sau đây.
  5. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) rồi chọn OK.
   Nếu tùy chọn tiếp theo hiển thị, chọn CLEAR ALL DATA (XÓA TOÀN BỘ DỮ LIỆU) rồi chọn OK.

  Nếu các bước trên không giúp bạn giải quyết được tình trạng, vui lòng thiết lập lại Tivi của bạn.