ID bài viết : 00198790 / Sửa lần cuối : 29/08/2022In

Quy trình ghép nối cho các thiết bị iOS (iPhone, iPad, Apple Watch, v.v.)

  Làm theo các bước sau đây để ghép nối thiết bị âm thanh của bạn với thiết bị iOS (iPhone, iPad, Apple Watch, v.v.) với thiết bị âm thanh Bluetooth của bạn:
  Lưu ý: Ví dụ này là dành cho thiết bị sử dụng phiên bản iOS 13.x. Để biết chi tiết về thiết bị cụ thể của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

  1. Trên Màn hình Home, chọn Settings (Cài đặt).

  2. Trên menu Settings (Cài đặt), chọn Bluetooth.

  3. Chuyển chức năng Bluetooth thành ON (BẬT).
   Lưu ý: Nếu chức năng Bluetooth đã được đặt thành ON (BẬT) thì hãy đặt thành OFF (TẮT) rồi chuyển sang ON (BẬT) lại.

  4. Khi danh sách các thiết bị có sẵn xuất hiện, chọn tên của thiết bị mà bạn muốn ghép nối.

  5. Khi quá trình ghép nối hoàn tất, chữ Connected (Đã kết nối) sẽ xuất hiện ở bên phải của tên thiết bị.

   Lưu ý: Nếu bắt buộc phải nhập mã khóa thiết bị (hoặc mật mã, mã PIN, số PIN, mật khẩu, v.v.), hãy nhập 0000.

  Nếu bạn đang gặp sự cố khi ghép nối Tai nghe với iOS, vui lòng tham khảo Hướng dẫn khắc phục sự cố trên tai nghe của chúng tôi