ID bài viết : 00198775 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Quá trình ghép nối cho thiết bị di động Android (điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v.)

  Các hướng dẫn ghép nối thiết bị Android với thiết bị âm thanh Bluetooth:

  1. Trên thiết bị Android của bạn, vuốt lên trên từ phía dưới của màn hình.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Connected devices (Thiết bị đã kết nối) hoặc Device connection (Kết nối thiết bị).
   LƯU Ý: Nếu các tùy chọn này không được hiển thị, hãy chuyển sang bước 5.
  4. Chọn Connection preferences (Tùy chọn kết nối).

   LƯU Ý: 

   • Nếu Connection preferences (Tùy chọn kết nối) không được hiển thị, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
   • Nếu Pair new device (Ghép nối thiết bị mới) được hiển thị, hãy chọn tùy chọn này và chuyển sang bước 7.
  5. Chọn Bluetooth.

  6. Đặt chức năng Bluetooth thành ON (BẬT).
   LƯU Ý: Nếu chức năng Bluetooth đã được đặt thành ON (BẬT) thì hãy đặt thành OFF (TẮT) rồi chuyển sang ON (BẬT) lại.

  7. Trên danh sách các thiết bị có sẵn, chọn tên của thiết bị mà bạn muốn ghép nối.

  8. Chọn PAIR (GHÉP NỐI).

  9. Khi quá trình ghép nối hoàn tất, chữ Active (Hoạt động) sẽ xuất hiện bên dưới tên thiết bị.

   LƯU Ý: Nếu bắt buộc phải nhập mã khóa thiết bị (hoặc mật mã, mã PIN, số PIN, mật khẩu, v.v.), hãy nhập 0000.