ID bài viết : 00199844 / Sửa lần cuối : 17/10/2023In

Cách khắc phục sự cố âm thanh thấp hoặc không có âm thanh từ loa âm thanh vòm phía sau.

  QUAN TRỌNG: Nếu cần phải nhập thông tin cụ thể về mẫu máy để hoàn thành bất kỳ bước nào trong các bước này, hãy tham khảo hướng dẫn đi kèm sản phẩm.

  Lưu ý:

  1. Không phải tất cả các mẫu mày đều có loa sau.
  2. Vì mỗi bước trong số những bước này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra âm thanh vòm cho loa sau sau khi hoàn thành từng bước.

  1. Xác nhận rằng các loa âm thanh vòm phía sau được kết nối phù hợp với thiết bị thu Âm thanh/Video (A/V).

   QUAN TRỌNG: Nếu được áp dụng cho mẫu thiết bị của bạn, hãy xác nhận rằng bộ chọn loa A/B được đặt ở vị trí thích hợp. Nếu loa được kết nối với kết nối loa A ở phía sau của thiết bị thu A/V thì bộ chọn loa A/B phải được đặt ở vị trí A.

  2. Thực hiện thao tác kiểm tra âm để kiểm tra xem loa có đang hoạt động thích hợp không.
  3. Tăng âm lượng loa sau hoặc cài đặt loa âm thanh vòm đến mức tối đa.
  4. Hãy thử chọn một giá trị khác (nhỏ hoặc lớn) cho loa âm thanh vòm phía sau trong menu.
  5. Xác minh rằng thiết bị thu A/V được đặt ở chế độ âm thanh vòm .
   QUAN TRỌNG:
   • Để có âm thanh vòm Dolby ProLogic, chế độ kênh trung tâm được đặt là NORMAL (BÌNH THƯỜNG) hoặc WIDE (RỘNG).
   • Nếu nguồn là đầu phát DVD hoặc đầu phát Blu-ray Disc, hãy xác nhận âm thanh vòm được bật trong menu cho đầu phát.
   • Âm thanh nhận được là âm thanh đa kênh.
  6. Hãy thử đặt thiết bị thu A/V ở chế độ âm thanh vòm khác.
  7. Xác nhận nguồn bạn đang phát được mã hóa trong âm thanh vòm.

   LƯU Ý: Âm thanh vòm không phải luôn có sẵn. Trong giai đoạn hội thoại chủ yếu, hầu hết âm thanh có thể chỉ phát ra từ loa trung tâm, với âm thanh thoát ra từ các loa sau khi có âm thanh nền hoặc âm thanh xung quanh.

  8. Khôi phục thiết bị về cài đặt gốc mặc định.

   LƯU Ý: Tham khảo hướng dẫn sử dụng cho các bước dành riêng cho mẫu máy để đặt lại thiết bị về cài đặt gốc.

  9. Sau khi đặt lại thiết bị, nếu áp dụng cho mẫu máy của bạn, hãy làm theo các bước để Tự động hiệu chỉnh các cài đặt thích hợp.

   QUAN TRỌNG: Sau khi kết nối thiết bị micrô hiệu chỉnh, hãy đảm bảo đặt micrô trên một bề mặt phẳng và tránh xa thiết bị để không có các vật cản giữa loa và micrô trong khi đang thực hiện hiệu chỉnh.

  10. Thay dây loa.
  11. Thử kết nối với cặp loa khác.

  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa thiết bị. Tìm trung tâm bảo hành gần nhất.