ID bài viết : 00152941 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Tính năng Digital Media Renderer (DMR) là gì?

Tính năng Digital Media Renderer (DMR) là gì?

    DMR là một chức năng cho phép nội dung stream sang một sản phẩm tương thích DLNA từ một Digital Media Server (DMS), chẳng hạn như một thiết bị di động hoặc máy tính. Các nội dung cũng có thể được điều khiển bằng các sản phẩm Digital Media Controller (DMC) được kết nối thông qua mạng. Một số TV, bộ nhận Audio/Video, đầu đĩa Blu-ray, hệ thống rạp hát đĩa Blu-ray, và loa điều khiển từ xa như DMRs. Chúng có thể được sử dụng trên một hệ thống mạng gia đình.