ID bài viết : 00253453 / Sửa lần cuối : 27/12/2020

Thiết bị Xperia nào hỗ trợ Dark Mode (Chế độ nền tối) / Dark Theme (Chủ đề màu tối)? (Android 10)

  Áp dụng cho

  • Xperia 1
  • Xperia 1 II
  • Xperia 5
  • Xperia 5 II
  • Xperia 10
  • Xperia 10 Plus
  • Xperia 10 II
  • Xperia XZ2
  • Xperia XZ2 Compact
  • Xperia XZ2 Premium
  • Xperia XZ3

  Giải pháp

  Dưới đây là danh sách các thiết bị hỗ trợ Dark Mode (Chế độ nền tối).

  • Xperia 1
  • Xperia 1 II
  • Xperia 5
  • Xperia 5 II
  • Xperia 10
  • Xperia 10 Plus
  • Xperia 10 II
  • Xperia XZ2
  • Xperia XZ2 Compact
  • Xperia XZ2 Premium
  • Xperia XZ3

  Lưu ý!  Dark Mode (Chế độ nền tối) được đổi tên thành 'Dark Theme' (Chủ đề màu tối) trong Xperia 1 II và Xperia 5 II.