ID bài viết : 00249312 / Sửa lần cuối : 18/08/2020

Tại sao thiết bị của tôi chạy chậm sau khi cập nhật phần mềm?

  Áp dụng cho

  • Android 10
  • Android 9.0

  Giải pháp

  Nếu bạn thấy thiết bị chạy rất chậm sau khi cập nhật phần mềm, ví dụ như khi nhập menu hoặc mở ứng dụng, hãy tiếp tục đọc để tham khảo những đề xuất về cách khắc phục sự cố. Xác minh sau mỗi đề xuất xem sự cố có được giải quyết không trước khi thử đề xuất tiếp theo. 

  Chờ hai ngày để xem nếu hiệu suất có được cải thiện hay chưa

  Sau khi bạn cập nhật hệ thống Android, có thể mất tới hai ngày để phần mềm thiết bị hoạt động ổn định. Một số quá trình do bản cập nhật khởi tạo sẽ tiếp tục chạy ngầm trong một khoảng thời gian, ví dụ:

  • Tạo lập chỉ mục các tập tin.
  • Cập nhật các ứng dụng cài sẵn. Các ứng dụng được cập nhật khi thiết bị được bật và kết nối với Internet lần đầu tiên sau khi cập nhật.

  Các quá trình chạy ngầm đang sử dụng bộ xử lý quá nhiều, khiến cho thiết bị tạm thời hoạt động chậm trong một hoặc hai ngày. Hành vi này là bình thường trong khi tạo lập chỉ mục và cập nhật ứng dụng.

  Khởi động lại thiết bị

  Nếu thiết bị vẫn chạy chậm sau khi cập nhật hai ngày thì hãy khởi động lại thiết bị để kiểm tra xem hiệu suất có được cải thiện hay chưa.

  Thực hiện khôi phục cài đặt gốc

  Sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng được lưu trong bộ nhớ trong của thiết bị, sau đó thực hiện khôi phục cài đặt gốc. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập lại thiết bị ở cuối trang này. Lưu ý! Khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả dữ liệu trong bộ nhớ trong. Thông tin trên thẻ SD sẽ không bị xóa. Bạn phải sao lưu thông tin cá nhân ví dụ như danh bạ và tập tin đa phương tiện từ thiết bị của bạn sang thẻ SD hoặc lên một dịch vụ sao lưu đám mây (tài khoản trực tuyến). Hoặc, bạn có thể thực hiện sao lưu vào một máy tính bằng cách sử dụng phần mềm máy tính Xperia Companion.

  Thực hiện sửa chữa phần mềm

  Nếu gần đây bạn chưa thực hiện sửa chữa thiết bị, hãy sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng được lưu trong bộ nhớ trong của thiết bị, sau đó thực hiện sửa chữa phần mềm. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn về cách sửa chữa phần mềm ở cuối trang này.

  Định dạng thẻ nhớ (thẻ SD)

  Thử định dạng thẻ nhớ của bạn. Việc định dạng thẻ nhớ sẽ xóa tất cả tập tin và thư mục bao gồm bất kỳ dữ liệu còn lại và tập tin hỏng nào. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết về cách định dạng thẻ nhớ ở cuối trang này. Lưu ý! Sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng trước khi định dạng thẻ nhớ. Bạn có thể sử dụng một trình quản lý tập tin để chuyển thông tin trong thẻ nhớ sang máy tính.

  Hướng dẫn chi tiết

  Thực hiện khôi phục cài đặt gốc

  Lưu ý! Để tránh làm hỏng thiết bị vĩnh viễn, không được làm gián đoạn quá trình khôi phục cài đặt gốc.

  Cách thực hiện khôi phục cài đặt gốc

  1. Sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng được lưu trong bộ nhớ trong của thiết bị của bạn sang, ví dụ như thẻ SD hoặc một dịch vụ sao lưu đám mây (tài khoản trực tuyến). Nếu đã lưu trữ bất kỳ tập tin được mã hóa nào trên thẻ SD, bạn cũng phải xóa mã hóa để đảm bảo vẫn có thể truy cập vào các tập tin này sau khi thiết lập lại.
  2. Tìm và chạm vào Settings (Cài đặt) > System (Hệ thống) > Advanced (Nâng cao) > Reset options (Tùy chọn đặt lại) > Erase all data (factory reset) (Xóa tất cả dữ liệu (khôi phục cài đặt gốc)) > RESET PHONE (ĐẶT LẠI ĐIỆN THOẠI).
  3. Nếu cần, hãy vẽ kiểu mở khóa màn hình của bạn hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu mở khóa màn hình để tiếp tục.
  4. Để xác nhận, hãy chạm vào ERASE EVERYTHING (XÓA MỌI THỨ).

  Thực hiện sửa chữa phần mềm

  Cách thực hiện sửa chữa phần mềm

  1. Hãy đảm bảo bạn biết tên người dùng và mật khẩu tài khoản Google của bạn. Tùy theo các cài đặt bảo mật trên thiết bị Xperia của bạn, bạn có thể cần nhập những thông tin này để khởi động thiết bị Xperia sau khi sửa chữa phần mềm. Mẹo: Nếu không nhớ tên người dùng hoặc mật khẩu tài khoản Google của bạn, bạn có thể thử khôi phục qua trang Khôi phục tài khoản Google https://www.google.com/accounts/recovery/.
  2. Máy tính: Nếu chưa cài đặt, hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng Xperia Companion từ https://support.sonymobile.com/xperia-companion/.
  3. Mở ứng dụng Xperia Companion.
  4. Trong Manage your Xperia (Quản lý Xperia của bạn), hãy nhấp vào Software repair (Sửa chữa phần mềm).
  5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Định dạng thẻ nhớ

  Cách định dạng thẻ nhớ

  1. Tìm và chạm vào Settings (Cài đặt) > Storage (Lưu trữ).
  2. Chạm vào SD card (Thẻ SD) > biểu tượng menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Storage settings (Cài đặt lưu trữ) > Format (Định dạng) > FORMAT SD CARD (ĐỊNH DẠNG THẺ SD).