ID bài viết : 00235032 / Sửa lần cuối : 02/04/2020

Mẫu điện thoại thông minh Xperia nào sẽ nhận được Android 9 (Pie)?

  Sony Mobile sẽ cung cấp Android phiên bản 9 (Pie) cho các mẫu điện thoại thông minh Xperia sau đây:

  Mẫu máy

  Thông tin về phần mềm phát hành

  Xperia 1

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia 10

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia 10 Plus

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia XZ3

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia XZ2 Premium

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia XZ2

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia XZ2 Compact

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia XZ1

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia XZ1 Dual SIM

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia XZ1 Compact

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia XZ Premium

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia XZ Premium Dual SIM

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia XA2 Plus   

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia XA2

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Xperia XA2 Ultra

  Chạm hoặc nhấp để biết thông tin

  Để biết thêm chi tiết và những tin tức mới nhất, hãy truy cập blogs.sonymobile.com và @SonyMobileNews.

  Lưu ý! Bản cập nhật phần mềm được phát hành vào các thời điểm khác nhau tùy vào nhà cung cấp, thị trường, khu vực hoặc quốc gia. Chính vì vậy, chúng tôi không thể cung cấp chính xác thời điểm phát hành một bản cập nhật cụ thể cho thiết bị của bạn. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ mạng và một số thị trường có thể lựa chọn không sử dụng bản cập nhật cho một số mẫu máy cụ thể.