ID bài viết : SX505334 / Sửa lần cuối : 09/04/2018

Chế độ Doze trong Android 6.0 là gì?

   Chế độ Doze được kích hoạt khi đảm bảo tất cả các điều kiện sau:
  • Màn hình thiết bị đã tắt
  • Thiết bị đang không sạc pin
  • Bạn đã không dùng thiết bị trên 1 tiếng đồng hồ.
  Chế độ Doze bị hủy bỏ khi bạn sử dụng lại thiết bị. Chế độ Doze cũng sẽ dừng lại định kỳ khi thiết bị đang được cập nhật.
  Lời khuyên: Tính năng này được kích hoạt theo mặc định và được khuyên dùng để thiết bị đạt hiệu suất cao nhất. Tuy nhiên bạn có thể thiết lập ngoại lệ cho những ứng dụng nhất định.

  Android™ 6.0
  Để thiết lập ngoại lệ từ Tối ưu hóa
  1. Từ màn hình chính, chạm vào biểu tượng ứng dụng
  2. Tìm và chạm vào Cài đặt > Sử dụng pin
  3. Chạm vào nút menu (ba dấu chấm xếp hàng dọc) và chọn Tối ưu hóa pin. Bạn sẽ thấy một danh sách các ứng dụng không được tối ưu hóa
  4. Để thêm hoặc xóa các ứng dụng ở danh sách này, chạm vào Không tối ưu hóa > Tất cả ứng dụng
  Danh sách các ứng dụng không được tối ưu hóa sẽ được cập nhật theo như cài đặt của bạn. Các cài đặt này khả dụng cho cả Chế độ Doze và Ứng Dụng Chờ (App Standby).