ID bài viết : SX365234 / Sửa lần cuối : 22/04/2015

Tôi có thể tối đa hóa chất lượng truyền phát như thế nào khi sử dụng PS4 Remote Play?

    Bạn có thể cài chất lượng truyền phát ở mức tiêu chuẩn (960x540) hoặc cao (1280x720). Mức độ trễ sẽ phụ thuộc vào kết nối mạng Wi-Fi® của bạn. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên sử dụng cáp mạng LAN có dây cho kết nối giữa máy chơi game PS4™ và bộ định tuyến Wi-Fi®.

    Cách cài chất lượng truyền phát cho PS4 Remote Play

    1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
    2. Tìm và nhấn PlayStation > Kết nối đến PS4Remote Play > Cài đặt.
    3. Nhấn Chất lượng video cho Remote Play và chọn một tùy chọn. Tiêu chuẩn sẽ được bật theo mặc định.